Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

12. U pacjenta z długo utrzymującym się zespołem nerczycowym leczonym cyklosporyną występują zaburzenia lipidowe. W wykonanych badaniach stwierdzono stężenie kreatyniny 1,45 mg/dl, stężenie cholesterolu całkowitego wynosiło 278 mg/dl, stężenie triglicerydów wynosiło 308 mg/dl. U tego pacjenta zastosujesz:

  • A. statynę np. atorwastatynę w średniej dawce (20 mg).
  • B. fibrat np. gemzofibrat.
  • C. fibrat razem z statyną w dużych dawkach.
  • D. fibrat razem z statyną w średnich dawkach.
  • E. statyny i fibraty są przeciwwskazane w chorobach nerek.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań