Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

30. Dla której z układowych chorób tkanki łącznej typowe są: sklerodaktylia, włóknienie śródmiąższowe płuc, nadciśnienie płucne i objaw Raynauda związany z utrwalonymi zmianami naczyniowymi (m.in. megakapilary) w badaniu kapilaroskopowym wałów paznokciowych:

  • A. toczeń rumieniowaty układowy.
  • B. reumatoidalne zapalenie stawów.
  • C. zespół Sjögrena.
  • D. twardzina układowa.
  • E. zapalenie wielomięśniowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań