Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

55. Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące zespołu tocznia noworodkowego:

  • A. rozwija się w następstwie przejścia przez łożysko od ciężarnej kobiety do płodu przeciwciał anty-Sm.
  • B. postać sercowa stanowi bezpośrednie zagrożenie życia dziecka, objawia się najczęściej jako całkowity blok serca i inne zaburzenia rytmu serca.
  • C. postać hematologiczna - leukopenia, niedokrwistość i małopłytkowość, zawsze wymaga leczenia glikokortykosteroidami.
  • D. u dzieci z toczniem noworodkowym w późniejszym okresie zawsze rozwija się toczeń rumieniowaty układowy.
  • E. objawy postaci hematologicznej i skórnej mijają w wieku 3-4 lat.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań