Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

56. Najczęstszymi omdleniami u dzieci w okresie pokwitania są omdlenia:

  • A. wazowagalne.
  • B. kardiogenne.
  • C. związane z padaczką.
  • D. w przebiegu zespołu zatoki szyjnej.
  • E. związane z hipoglikemią.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań