Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

57. Charakterystycznym objawem tetralogii Fallota i innych wad wrodzonych serca o podobnych zaburzeniach hemodynamicznych są napady hipoksemiczne. Postępowanie w napadzie hipoksemicznym obejmuje następujące, z wyjątkiem:

  • A. ułożenia dziecka z kolanami przygiętymi do klatki piersiowej.
  • B. podania tlenu przez maskę.
  • C. podania adrenaliny domięśniowo w dawce 0,01 mg/kg mc.
  • D. podania dolantyny domięśniowo w dawce 1 mg/kg mc.
  • E. wyrównania kwasicy wodorowęglanem sodowym dożylnie w dawce 1 mEq/kg mc.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań