Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

58.

Najczęstszą wrodzoną wadą serca u dzieci jest ubytek przegrody międzykomorowej. Które ze stwierdzeń dotyczących tej wady serca jest niewłaściwe?

  • A. zaburzenia hemodynamiczne są następstwem lewo-prawego przecieku i zmian w łożysku tętniczym płuc.
  • B. wielkość przecieku przez ubytek zależy od wielkości ubytku i oporu płucnego.
  • C. lewo-prawy przeciek przez ubytek powoduje przeciążenie objętościowe lewej komory, a następnie jej rozstrzeń i przerost.
  • D. charakterystyczny dla ubytku przegrody międzykomorowej jest szmer ciągły obejmujący fazę skurczu i rozkurczu, najlepiej słyszalny wzdłuż lewego brzegu i w dole mostka.
  • E. możliwe jest samoistne zamknięcie ubytku.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań