Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

63. Większość stwierdzonych u dzieci szmerów nad sercem to szmery niewinne. Które ze stwierdzeń dotyczących szmerów niewinnych jest nieprawdziwe?

  • A. szmery niewinne są przeważnie ciche, o głośności nie przekraczającej 3/6 w skali Levinea.
  • B. występują w zdrowym sercu bez wady anatomicznej.
  • C. głośność i promieniowanie szmeru niewinnego maleje w czasie gorączki i po wysiłku.
  • D. szmery niewinne zwiększają głośność przy zmianie pozycji ciała ze stojącej na leżącą.
  • E. jedną z przyczyn szmerów niewinnych jest obecność struny rzekomej w lewej komorze serca.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań