Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

64. Do izby przyjęć zgłaszają się rodzice z 3,5-letnią córką, u której od około doby obserwuje się znaczne pogorszenie samopoczucia, osłabienie, stany podgorączkowe i skąpomocz. Z wywiadu wiadomo ponadto, że w ciągu ostatnich 3 dni dziewczynka była leczona w domu objawowo z powodu biegunki. Badający pacjentkę lekarz stwierdza temperaturę ciała 37,2°C, miarową akcję serca o częstości 120/min, spłycony oddech o częstości 26/min, RR= 85/50 mmHg. Wykonane badania laboratoryjne ujawniają znacznego stopnia niedokrwistość o typie niedokrwistości hemolitycznej (Hb=6,8 g/dl) z obecnością schizocytów w ocenie manualnej rozmazu czerwonokrwinkowego, małopłytkowość rzędu 80 tys/µl, poziom leukocytów 8,5 tys/µl, poziom mocznika w surowicy wynosi 89 mg/dl, zaś kreatyniny jest równy 1,4 mg/dl. Obserwowane zaburzenia są najprawdopodobniej związane z patogennym działaniem:

  • A. paciorkowca beta hemolizującego grupy A powodującego u pacjentki ostre zapalenie kłębuszków nerkowych.
  • B. gram-ujemnej pałeczki Salmonella enterica.
  • C. Escherichia coli mającej zdolność wytwarzania verotoksyny.
  • D. wirusów z grupy rotawirusów bądź adenowirusów.
  • E. żadnego z wymienionych drobnoustrojów, gdyż opisane objawy nie mają podłoża infekcyjnego, wiążą się natomiast z aktywacją mechanizmów autoimmunologicznych powodujących rozpad erytrocytów i płytek krwi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań