Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

103. Rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) wymaga stwierdzenia występowania zaburzeń koncentracji uwagi, nadmiernej aktywności oraz:

  • A. impulsywności.
  • B. zaburzeń pamięci.
  • C. niskiej sprawności intelektualnej.
  • D. niskiego wzrostu.
  • E. zaburzeń jedzenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań