Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

104. Objawy niepożądane działania leków przeciwpsychotycznych: pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zaburzenia libido, wiązane są z wpływem tych leków na transmisję:

  • A. adrenergiczną.
  • B. GABA-ergiczną.
  • C. serotoninergiczną.
  • D. glutamatergiczną.
  • E. dopaminergiczną.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań