Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

105. Wszystkie z poniższych czynników uważane są za czynniki ryzyka wystąpienia ubocznych objawów pozapiramidowych przy stosowaniu leków przeciwpsychotycznych, z wyjątkiem:

  • A. młodego wieku chorego.
  • B. wahań ciśnienia tętniczego krwi.
  • C. częstych zmian wysokości dawki leku przeciwpsychotycznego.
  • D. płci męskiej.
  • E. używania substancji psychoaktywnych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań