Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

106.

Który z leków przeciwdepresyjnych działa głównie na przekaźnictwo noradrenergiczne?

  • A. fluwoksamina.
  • B. wenlafaksyna.
  • C. citalopram.
  • D. reboksetyna.
  • E. sertralina.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań