Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

134.

Najczęstszym powikłaniem leczenia złamań trzonu kości ramiennej jest:

  • A. porażenie nerwu łokciowego
  • B. porażenie nerwu pośrodkowego
  • C. porażenie nerwu promieniowego
  • D. uszkodzenie tętnicy ramiennej
  • E. algodystrofia pourazowa
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań