Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

135. Powikłaniami zrostu kości są:
1) zrost w nieprawidłowym ustawieniu;
2) zapalenie kości;
3) przykurcze sąsiednich stawów;
4) zrost opóźniony;
5) staw rzekomy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 5
  • B. 1, 4, 5
  • C. 2, 3, 5
  • D. 2, 4, 5
  • E. 3, 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań