Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

146.

Zalecana częstość samokontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub analogi GLP-1 to:

  • A. wykonanie raz w miesiącu skróconego profilu glikemii.
  • B. wykonanie raz w tygodniu skróconego profilu glikemii.
  • C. codziennie 1 pomiar glikemii, wykonanie dodatkowo raz w tygodniu skróconego profilu glikemii.
  • D. wielokrotne w ciągu doby pomiary glikemii według ustalonych zasad.
  • E. wielokrotne w ciągu doby pomiary glikemii według ustalonych zasad oraz dodatkowe pomiary w razie złego samopoczucia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań