Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

147. U osób powyżej 45 r.ż. bez objawów klinicznych hiperglikemii i bez czynników ryzyka, badanie w kierunku cukrzycy należy przeprowadzić raz na:

  • A. rok.
  • B. 2 lata.
  • C. 3 lata.
  • D. 4 lata.
  • E. 5 lat.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań