Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

158. Która metoda suplementacji tlenu pozwala najdokładniej dawkować jego stężenie?

  • A. cewnik donosowy.
  • B. standardowa maska tlenowa.
  • C. maska wyposażona w rezerwuar tlenu i jednokierunkową zastawkę wydechową.
  • D. maska Venturiego.
  • E. worek samorozprężalny z zastawką i maską oddechową.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań