Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

159. Zaznacz podstawowy element oceny klinicznej i leczenia oparzeń chemicznych oka:

  • A. badanie w lampie szczelinowej, umożliwiające ocenę głębokości uszkodzeń.
  • B. powtarzane płukanie roztworem "soli fizjologicznej" lub wodą natychmiast po zgłoszeniu się chorego do SORu.
  • C. ocena ostrości wzroku.
  • D. antybiotykoterapia, mająca na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wtórnego zakażenia.
  • E. farmakologiczne porażenie akomodacji mające na celu zwiększenie przepływu cieczy wodnistej oka do komory przedniej i zmniejszenie bólu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań