Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

180. Organami okręgowej izby lekarskiej są m.in.:
1) okręgowy zjazd lekarzy;
2) okręgowy rzecznik praw lekarza;
3) okręgowy rzecznik praw pacjenta;
4) okręgowa rada lekarska;
5) okręgowy pełnomocnik ds. kształcenia podyplomowego lekarzy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,4.
  • B. 1,4.
  • C. 1,5.
  • D. 2,3.
  • E. 2,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań