Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

181. Lekarz ma obowiązek:

  • A. zachowania tajemnicy lekarskiej do chwili śmierci chorego.
  • B. zachowania tajemnicy lekarskiej także po śmierci chorego.
  • C. ujawniania informacji o stanie zdrowia pacjentów pełniących funkcje społeczne.
  • D. ujawniania informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy publicznych.
  • E. ujawniania informacji o stanie zdrowia osób nieletnich.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań