Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

182. W przypadku zgonu pacjenta wskutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna powinna być przechowywana:

  • A. przez 10 lat od dnia ostatniego wpisu o świadczeniach zdrowotnych.
  • B. przez 30 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
  • C. przez okres określony przez organy wymiaru sprawiedliwości w każdym przypadku indywidualnie.
  • D. według zarządzenia dyrektora zakładu opieki zdrowotnej.
  • E. brak ustawowych regulacji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań