Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

183. Osobę można hospitalizować przymusowo w szpitalu psychiatrycznym, gdy:

  • A. potrzebę taką zgłaszają członkowie rodziny pacjenta.
  • B. uzna taką potrzebę lekarz rodzinny.
  • C. dotychczasowe zachowanie osoby wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu i zdrowiu innych osób.
  • D. takie jest polecenie policji.
  • E. prawo nie określa zasad przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań