Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

184. Powszechnie obowiązujące zasady etyki lekarskiej określa i dba o ich przestrzeganie przez ogół lekarzy (włącznie z odpowiedzialnością zawodową):

  • A. Rząd.
  • B. Sejm.
  • C. Minister zdrowia.
  • D. samorząd lekarski.
  • E. stowarzyszenia pacjentów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań