Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

185. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lekarz może nie podjąć się leczenia chorego lub odstąpić od leczenia chorego, z wyjątkiem:

  • A. sytuacji, gdy chory jest w szpitalu.
  • B. przypadków niecierpiących zwłoki, gdy istnieje zagrożenie życia.
  • C. sytuacji, gdy zostało uiszczone honorarium.
  • D. sytuacji, gdy otrzymał polecenie od przełożonego.
  • E. sytuacji, gdy chory nie ma gdzie natychmiast otrzymać pomocy lekarskiej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań