Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

190. Renta socjalna nie przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • A. przed ukończeniem 18. roku życia.
  • B. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia.
  • C. w trakcie studiów doktoranckich.
  • D. w trakcie aspirantury naukowej.
  • E. w trakcie zatrudnienia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań