Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

191. Co stanowi podstawę wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (ZUS ZLA)?

  • A. pisemna prośba lekarza specjalisty.
  • B. zaświadczenie o pobycie osoby ubezpieczonej w szpitalu.
  • C. osobiste badanie lekarskie osoby ubezpieczonej.
  • D. zaświadczenie o udzieleniu porady lekarskiej przez Pogotowie Ratunkowe.
  • E. zaświadczenie o udzieleniu pomocy lekarskiej w ramach ostrego dyżuru.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań