Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

192. Kto jest uprawniony do wystawiania zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy na okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające dzień badania osoby ubezpieczonej?

  • A. lekarz orzecznik.
  • B. lekarz rzeczoznawca KRUS.
  • C. lekarz leczący po uzyskaniu zgody Prezesa ZUS.
  • D. lekarz psychiatra.
  • E. dyrektor szpitala.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań