Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

199. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku których z niżej wymienionych świadczeń zdrowotnych skierowanie nie jest wymagane?

  • A. świadczeń lekarza specjalisty.
  • B. świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego).
  • C. świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.
  • D. badań diagnostycznych.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań