Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

200. Aktualnie obowiązujący Narodowy Program Zdrowia (NPZ):

  • A. zawiera założenia polityki zdrowotnej państwa.
  • B. obejmuje lata 2007-2015.
  • C. wyodrębnia cele strategiczne i operacyjne.
  • D. zmierza do podniesienia poziomu zdrowotności obywateli.
  • E. wszystkie odpowiedzi prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań