Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

26. Najlepszym wskaźnikiem laboratoryjnym do oceny nasilenia niewydolności serca jest/są:

  • A. CKMB.
  • B. troponina.
  • C. proBNP.
  • D. D-dimery.
  • E. hemoglobina.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań