Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

27.

Do objawów prawokomorowej niewydolności serca nie należy/ą:

  • A. obrzęki kończyn dolnych.
  • B. zastój u podstawy płuc.
  • C. przepełnienie żył szyjnych.
  • D. dodatni odruch wątrobowo-szyjny.
  • E. wodobrzusze.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań