Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(202)

101. Siła działania przeciwpsychotycznego leku zależy przede wszystkim od jego działania:

  • A. agonistycznego wobec receptorów D2
  • B. antagonistycznego wobec receptorów D2
  • C. agonistycznego wobec receptorów NMDA
  • D. antagonistycznego wobec receptorów 5HT2
  • E. antagonistycznego wobec receptorów M1
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań