Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

102. Które ze stwierdzeń dotyczących klozapiny jest fałszywe?

  • A. w małych dawkach zalecana jest do leczenia bezsenności
  • B. jest skuteczna u lekoopornych chorych na schizofrenię
  • C. nie jest wskazana u chorych zagrożonych zespołem metabolicznym
  • D. wymaga monitorowania obrazu krwi.
  • E. jest uważana za najsilniejszy lek przeciwpsychotyczny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań