Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

155. Porażenie Bella wynika z dysfunkcji nerwu:

  • A. błędnego.
  • B. twarzowego.
  • C. potylicznego wielkiego.
  • D. podjęzykowego.
  • E. trójdzielnego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań