Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

156. Deficyt tętna obserwuje się u pacjenta z:

  • A. odmą prężną.
  • B. napadowym migotaniem przedsionków.
  • C. tamponadą serca.
  • D. blokiem II stopnia.
  • E. schizofrenią.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań