Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(202)

162. Pobudzenie, tachykardia, nadciśnienie, hipertermia i skurcz naczyń wieńcowych, powodujący niedokrwienie mięśnia sercowego z dławicą piersiową są charakterystyczne dla zatrucia:

  • A. atropiną.
  • B. morfiną.
  • C. kokainą.
  • D. digoksyną.
  • E. klonidyną.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań