Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

163.

26-letnia kobieta została przyprowadzona do SOR przez swojego zaniepokojonego chłopaka. Chłopak informuje lekarza o tym, że byli na dyskotece i nagle jego dziewczyna zaczęła się dziwnie czuć, kręciło się jej w głowie i powiedziała, że jej serce kołacze. Nie zgłaszała bólu za mostkiem ani duszności. Nigdy wcześniej tak się nie czuła. Parametry życiowe pacjentki były następujące: temperatura 36,5°C, RR 130/86, tętno 180/min, częstość oddechów 13/min. W badaniu fizykalnym nie wykazano żadnych odchyleń od fizjologicznej normy. W wykonanym badaniu EKG uzyskano zapis widoczny poniżej. Jaka jest druga linia leczenia w przypadku tej pacjentki?

  • A. dożylne podanie 300 mg amiodaronu
  • B. dożylne podanie 12 mg adenozyny
  • C. stymulacja nerwu błędnego (zabieg Valsalvy).
  • D. dożylne podanie 3 mg werapamilu.
  • E. dożylne podanie 6 mg adenozyny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań