Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

164. Wskaż, co nie należy do podstawowych zmian w zaleceniach ERC 2010:

  • A. podaż leków do rurki intubacyjnej nie jest zalecana, przy braku dostępu dożylnego leki powinny być podawane doszpikowo.
  • B. w leczeniu VF/VT, adrenalinę 1 mg podaje się po trzeciej defibrylacji, a następnie co 3-5 min (alternatywne cykle CPR). Amiodaron 300 mg podaje się także po trzeciej defibrylacji.
  • C. atropina nie jest zalecana do rutynowego stosowania w asystolii lub aktywności elektrycznej bez tętna.
  • D. stężenie glukozy we krwi po zatrzymaniu krążenia powinno być obniżane jeśli przekracza 180 mg%, ale należy unikać hipoglikemii.
  • E. podkreśla się rolę uderzenia przedsercowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań