Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

182. Renta z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Rentowego przysługuje osobie ubezpieczonej, która legitymuje się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym oraz orzeczeniem lekarskim o:

  • A. niezdolności do pracy, która powstała w okresie ubezpieczenia albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia.
  • B. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • C. niezdolności do pracy, która powstała w okresie ubezpieczenia albo nie później niż w ciągu 24 miesięcy od ustania zatrudnienia.
  • D. niezdolności do pracy, która powstała w okresie ubezpieczenia albo nie później niż w ciągu 36 miesięcy od ustania zatrudnienia.
  • E. znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań