Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

183. Chorobami zawodowymi są choroby wymienione w wykazie chorób zawodowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.VI.2009), które zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. W wykazie tym nie figuruje:

  • A. pylica płuc.
  • B. astma oskrzelowa.
  • C. alergiczny nieżyt nosa.
  • D. zawał mięśnia sercowego.
  • E. zespół wibracyjny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań