Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

31. W obrazie klinicznym której z postaci martwiczego zapalenia naczyń współwystępuje astma oskrzelowa:

  • A. ziarniniak Wegenera.
  • B. zespół Churga i Strauss.
  • C. olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej.
  • D. guzkowe zapalenie tętnic.
  • E. choroba Takayasu.

Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań