Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

32. Które z wymienionych poniżej autoprzeciwciał są najbardziej swoiste dla twardziny układowej uogólnionej?

  • A. anty-Scl-70.
  • B. anty ds-DNA.
  • C. czynnik reumatoidalny.
  • D. anty-CCP.

  • E. antykoagulant tocznia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań