Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

200. Leczenie farmakologiczne umiarkowanej postaci POChP polega na:

  • A. regularnym stosowaniu krótkodziałających leków przeciwcholinergicznych 3-4 razy na dobę.
  • B. regularnym stosowaniu długodziałających wziewnych leków rozszerzających oskrzela.
  • C. regularnym stosowaniu selektywnych inhibitorów fosfodiesterazy 4.
  • D. regularnym stosowaniu glikokortykosteroidów wziewnych w małej dawce.
  • E. doraźnym stosowaniu selektywnych beta2-mimetyków krótkodziałających.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań