Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

201.

Do odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia nie należy:

  • A. hipokalcemia
  • B. hipowolemia
  • C. tamponada
  • D. odma prężna
  • E. hipoksja
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań