Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

104.

Terminem PEEP określa się:

  • A. dodatnie ciśnienie w końcowej fazie wydechu podczas stosowania oddechu kontrolowanego.
  • B. ujemne ciśnienie w końcowej fazie wydechu podczas stosowania oddechu kontrolowanego.
  • C. dodatnie ciśnienie w końcowej fazie wdechu podczas stosowania oddechu kontrolowanego.
  • D. ujemne ciśnienie w końcowej fazie wdechu podczas stosowania oddechu kontrolowanego.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań