Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

103.

Enterokoki wykazujące wysoki poziom oporności na aminoglikozydy można eradykować przy użyciu:

  • A. wankomycyny.
  • B. linezolidu.
  • C. tygecykliny.
  • D. wszystkie powyższe są prawdziwe.
  • E. wszystkie powyższe są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań