Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

25.

Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do alergenów owadów błonkoskrzydłych?

  • A. rzeczywiste podwójne uczulenie wynika z podobieństwa hialuronidazy.
  • B. fosfolipaza A2 jest zasadniczym alergenem głównym jadu osy.
  • C. stopień homologii sekwencji aminokwasowej głównych alergenów jadu pszczoły i trzmiela jest niski.
  • D. melityna jadu pszczoły miodnej jest ważnym alergenem głównym.
  • E. reaktywność reszt węglowodanowych (CCD) jadu osy i jadu pszczoły z IgE może mylnie sugerować podwójne uczulenie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań