Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

24.

Bradykinina jest głównym mediatorem odpowiedzialnym za powstawanie objawów we:
1) wrodzonym obrzęku naczynioruchowym;
2) nabytym obrzęku naczynioruchowym;
3) zespole alergii jamy ustnej;
4) obrzęku indukowanym niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi;
5) obrzęku indukowanym inhibitorami konwertazy angiotensyny.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 4,5.
  • C. 3,4.
  • D. 1,2,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań