Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

67.

Utrata krwi podczas operacji wycięcia prostaty:
1) nie zależy od czasu jej trwania;
2) nie zależy od wielkości operowanego narządu;
3) jest mniejsza u znieczulanych podpajęczynówkowo niż ogólnie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań