Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

70.

Przed operacją tarczycy obowiązuje:
1) ocena wielkości wola;
2) ocena dróg oddechowych;
3) bezpośrednio przed zabiegiem zabezpieczenie oczu chorego, aby nie dopuścić do uszkodzenia rogówek.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań